39 שלטים ישראלים כושלים ומצחיקים במיוחד

המודעות, השלטים והסטיקרים שקרעו אותנו מצחוק

39 פוסטים
לא הבנתי.. לגברים מותר?
Dov Meidan

53%
47%
עצור, גאונות לפניך
92%
8%