39 שלטים ישראלים כושלים ומצחיקים במיוחד

המודעות, השלטים והסטיקרים שקרעו אותנו מצחוק

37 פוסטים
תירוצים שפחות הצליחו

Haya Tamar Harpaz

84%
16%
מודעות עצמית

Ed Ward

73%
27%