37 שלטים ישראלים כושלים ומצחיקים במיוחד

המודעות, השלטים והסטיקרים שקרעו אותנו מצחוק

37 פוסטים
נמצא הדוקטור עם השם הכי מגניב בארץ

@eyalzofan

86%
14%
רוצה להרוויח?

Haya Tamar Harpaz‏

86%
14%