שלטים ישראלים שקרעו אותנו מצחוק

36 שלטים כושלים ומצחיקים במיוחד

36 פוסטים
אמת בפרסום

Nir Shimon

90%
10%
ונדליזם 🤦
שלטים מצחיקים

84%
16%