איחרת? שילמת

סטטוסים קורעים של מאחרים כרוניים

21 פוסטים
תירוץ מושלם

Moran Lugassi Tal

84%
16%
באמת למה
69%
31%