וידויים של חיילים

20 וידויים קורעים במיוחד מעמוד האינסטגרם הפופולארי idf_confessions

20 פוסטים
# כך נקמתי בבחור שהתחזה לחייל בודד

וידויים שלחיילים

וידויים שלחיילים

וידויים שלחיילים

וידויים שלחיילים

וידויים שלחיילים

95%
5%
# עד שסוף סוף עשיתי מהלך..

וידויים שלחיילים

 

וידויים שלחיילים

66%
34%