7 השלבים של חולים קשה בקוביד 19

 

 

 

 

7 השלבים של חולים קשה בקוביד 19

7 השלבים של חולים קשה בקוביד 19

7 השלבים של חולים קשה בקוביד 19

7 השלבים של חולים קשה בקוביד 19

7 השלבים של חולים קשה בקוביד 19

7 השלבים של חולים קשה בקוביד 19

7 השלבים של חולים קשה בקוביד 19

7 השלבים של חולים קשה בקוביד 19

7 השלבים של חולים קשה בקוביד 19

7 השלבים של חולים קשה בקוביד 19

 

 

7 השלבים של חולים קשה בקוביד 19

תרגם: yesbutCOVID19

מקור: LA TIMES

93%
7%