פרשת יהודה משי זהב פתחה אצלה את הפצעים. בשעה אחת לפנות בוקר, אחרי שנים של שתיקה, החליטה לחשוף בפעם הראשונה בחייה את סיפורה הנורא בסדרת ציוצים בטוויטר.

קבלו את וידויה כלשונו.
 

 

אבא אנס

אבא אנס
 

 
אבא אנס

אבא אנס
 

 
אבא שלי אנס

אבא שלי אנס

96%
4%