8 פעמים שאנשים טעו במספר ו

8 פעמים שאנשים טעו במספר ו
 

 
8 פעמים שאנשים טעו במספר ו

Tom Tropp

96%
4%